Giải thích các kí hiệu chứng nhận đạt tiêu chuẩn Châu Âu của thuốc lá điện tử

Giải thích các kí hiệu chứng nhận đạt tiêu chuẩn Châu Âu của thuốc lá điện tử 1

1. Dấu CE

Dấu CE là biểu tượng để chứng tỏ sự cam kết của nhà chế tạo rằng sản phẩm của họ đáp ứng các yêu cầu của các luật định của hội đồng Châu Âu. Chữ CE trong tiếng Pháp là Comformance de Europe. Theo Luật định của cộng đồng Châu Âu hầu hết các sản phẩm điện-điện tử (trừ một số sản phẩm) đều phải mang dấu CE mới được lưu thông trên thị trường Châu Âu. Dấu CE chứng nhận sản phẩm đáp ứng các yêu về an toàn và có thể là các yêu cầu về tương thích điện từ trường. Thông thường các sản phẩm điện và điện tử phải chịu điều chỉnh bởi hai chỉ định (EC Directive): chỉ định đối với thiết bị hạ áp (LVD Directive) và chỉ định đối với tương thích điện từ trường (EMC Directive).

Dấu CE hay CE Mark là một biểu tượng để chứng tỏ cam kết của các nhà sản xuất rằng sản phẩm của họ đáp ứng đủ các yêu cầu trong các luật định của Liên minh Châu Âu. Chữ CE là viết tắt của từ Comformance de Europe trong tiếng Pháp. Theo quy định của Liên minh Châu Âu, các sản phẩm điện – điện tử (trừ những thứ đặc biệt) đều phải có dấu CE mới được lưu thông trên thị trường Châu Âu (28 quốc gia) – có thể coi đây là một “tấm hộ chiếu thương mại”.

Nhà sản xuất sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ các quá trình bao gồm lập hồ sơ kỹ thuật, thử nghiệm, tự công bố và lưu trữ hồ sơ kỹ thuật 10 năm. Họ có thể tự gắn dấu CE và phải chịu trách nhiệm về sản phẩm của mình trước pháp luật. Trong trường hợp nhà sản xuất không có năng lực tự đánh giá, thử nghiệm thì có quyền thuê các dịch vụ đó, nhưng trách nhiệm vẫn thuộc về nhà chế tạo.

Trường hợp các nhà sản xuất đến từ bên ngoài Liên minh Châu Âu thì trách nhiệm sẽ được áp dụng tương tự. Tuy nhiên trong chuỗi cung cấp phải qua khâu trung gian là người nhập khẩu hoặc văn phòng đại diện tại liên minh Châu Âu nên người nhập cũng có những trách nhiệm nhất định như: phải có trong tay bản công bố phù hợp của nhà chế tạo; có sẵn hồ sơ kỹ thuật của sản phẩm để khi cơ quan quản lý giám sát trên thị trường có yêu cầu.

2. Tiêu chuẩn RoHS

RoHS là các quy định khá phức tạp của EU, tác động đến hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam khi kinh doanh, xuất nhập khẩu các ngành nghề liên quan với thị trường này.

RoSH được viết tắt từ Restriction of Certain Hazardous Substances – một tiêu chuẩn nhằm hạn chế vật chất nguy hiểm, góp phần bảo vệ môi trường xanh và sạch. Tiêu chuẩn này dùng luật pháp của Châu Âu cấm 06 loại chất đặc biệt nguy hiểm đối với môi trường và đối với sức khoẻ con người trong quá trình sản xuất: Cadmium (Cd), Thuỷ ngân ( Hg), Chromium hoá trị 6, hợp chất của Brom như: PBBs (polybrominated biphenyls), PBDEs (polybrominated diphenyl ethers), và Chì (Pb).

Điều luật này được thực hiện bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2006, tất cả những sản phẩm mà chứa một trong 06 chất trên đều không được bán tại Châu Âu. RoSH còn có quy định về việc tái chế các thiết bị điện tử gọi là WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) cũng sẽ được áp dụng. Các nhà sản xuất muốn bán được sản phẩm vào thị trường Châu Âu thì trên sản phẩm phải được đăng kí với Logo “RoHS-compliant”.

3. Chứng nhận FDA

Chứng chỉ FDA là viết tắt của “Food and Drug Administration”, cơ quan giám sát thuốc men, vệ sinh an toàn thực phẩm, mỹ phẩm, sản phẩm y tế và thú y. Cơ quan này “chịu trách nhiệm đảm bảo rằng thực phẩm, chất lỏng là an toàn, lành mạnh và vệ sinh, con người và các loại thuốc thú y, chế phẩm sinh học và các thiết bị y tế an toàn và hiệu quả, mỹ phẩm an toàn; và sản phẩm điện tử phát ra bức xạ được an toàn cho người sử dụng”.

FDA Marking hay Dấu FDA trên sản phẩm thực sự chứng thực được sản phẩm đã an toàn cho người sử dụng cả về chất lỏng hoặc đồ điện tử. Chính vì thế những sản phẩm D-Link Việt Nam cung cấp ra thị trường đều có dấu của FDA.

Trả lời