Tag: chất độc

Hơn 4000 tạp chất trong khói thuốc lá

Hơn 4000 tạp chất trong khói thuốc lá Hằng năm thuốc lá gây nên cái chết cho gần 6 triệu người trên thế giới và hàng trăm nghìn cái chết cho những người hút thuốc lá thụ động. Nguyên nhân chinshc ủa những cái chết đó là do những đọc tính chứa trong khói thuốc lá. Theo nghiên cứu, khói thuốc lá có