Tag: hình ảnh ghê rợn

Hình ảnh ghê rợn quảng cáo trên bao bì thuốc lá

Hình ảnh ghê rợn quảng cáo trên bao bì thuốc lá 1 Nhằm thực hiện chính sách quảng bá tuyên truyền mọi người nên từ bỏ và tránh xa thuốc lá – mối hiểm họa hằng năm cướp đi gần 6 triệu mạng người trên thế giới, từ tháng 5 năm 2013 nhà nước quyết định bắt buộc các đơn vị sản xuất thuốc lá phải thực