Tag: hình ảnh trên bao bì thuốc lá

Thất thu 50% – Ngành thuốc lá lỗ nặng

Thất thu 50% - Ngành thuốc lá lỗ nặng 4 Sau 6 tháng thực hiện “Hướng dẫn việc ghi nhãn, in cảnh báo sức khỏe lên bao bì thuốc lá” của Bộ Công Thương và Bộ Y Tế ngày 8/2/2013, tình trạng sản xuất cũng như tiêu thụ thuốc lá đối với nước ta đã có nhiều biến chuyển mạnh.     Theo thông tin