Tag: hút thuốc

Hút thuốc lá điện tử thay cho thuốc lá thật

Hút thuốc lá điện tử thay cho thuốc lá thật Nếu không thể từ bỏ thuốc lá, vậy sao bạn không tìm cách tận hưởng thói quen theo cách ít độc hại hơn và nhất là không ảnh hưởng đến người khác? Một điếu thuốc lá có chứa đến hơn 7000 chất độc hại, những điếu thuốc âm thầm tấn công cơ thể chúng ta,