Tag: khói thuốc

Độc hại gấp 3 lần khi hút thuốc trong xe

Độc hại gấp 3 lần khi hút thuốc trong xe Có rất nhiều nơi để bạn hút thuốc tránh sự ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, nhưng đặc biệt, bạn không nên hút thuốc lá trên xe hơi, bởi nó tăng tính độc hại gấp 3 lần so với những nơi khác. Đó chính lá khuyến cáp của Hiệp hội Y khoa Anh dựa