Tag: ngày thế giới không thuốc lá

Ngày Thế giới không thuốc lá – Ngày 31/5

Ngày Thế giới không thuốc lá - Ngày 31/5 2 Nhận thấy được sự nguy hiểm mà thuốc lá mang lại, khiến cho việc bỏ thuốc lá trở thành một phong trào rộng rãi trên thế giới, dù là nước phát triển hay nước đang phát triển cũng đều quan tâm tới vấn đề này. Ðể thúc đẩy phong trào bỏ thuốc lá, năm 1987,