Tag: quy định về thuốc lá

QUY ĐỊNH VỀ THI HÀNH LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ VỀ KINH DOANH THUỐC LÁ

QUY ĐỊNH VỀ THI HÀNH LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ VỀ KINH DOANH THUỐC LÁ QUY ĐỊNH VỀ THI HÀNH LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ VỀ KINH DOANH THUỐC LÁ CHÍNH PHỦ Số: 67/2013/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2013 NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết một số điều

Thuốc lá trong sân khấu điện ảnh

Thuốc lá trong sân khấu điện ảnh Từ năm 2001, thuốc lá chĩnh thức được đưa vào nội dung cử các luật cấm của cả nước, như cấm hút ở những địa điểm nào, việc sản xuất và lưu thông sản phẩm hàng hóa này bắt buộc phải có quy định ra sao, và mới đây, Bộ Văn hóa Thể thao và

Quy định xử phạt hành chính về thuốc lá

Quy định xử phạt hành chính về thuốc lá 2 Ngày 14/11/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 176/ NĐ – CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, trong đó có quy định về phòng chống tác hại thuốc lá. Theo đó: 1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000