Tag: tác dụng của thuốc lá điện tử

Những tác dụng phụ của thuốc lá điện tử

Những tác dụng phụ của thuốc lá điện tử Thuốc lá điện tử được biết đến như là vị cứu tinh của những người nghiện thuốc lâu năm và những người đang trong quá trình cai thuốc. Tuy nhiên , bên cạnh đó nó còn có những tác dụng phụ mà người tiêu dùng cần phải biết để có cách điều chỉnh phù hợp