Tag: thuốc lá ảnh hưởng đến trẻ em

Con sẽ giảm khả năng sinh sản nếu bố mẹ hút thuốc lá

Con sẽ giảm khả năng sinh sản nếu bố mẹ hút thuốc lá Theo các công trình nghiên cứu mới đây, việc hút thuốc lá không chỉ làm giảm khả năng sinh sản của bản thân cha mẹ, mà còn ảnh hưởng đến cả thế hệ sau, làm giảm chất lượng các tế bào sinh sản của con cái. Kết quả hai công trình nghiên cứu mới đây