Tag: thuốc lá trong sân khấu điện ảnh

Thuốc lá trong sân khấu điện ảnh

Thuốc lá trong sân khấu điện ảnh Từ năm 2001, thuốc lá chĩnh thức được đưa vào nội dung cử các luật cấm của cả nước, như cấm hút ở những địa điểm nào, việc sản xuất và lưu thông sản phẩm hàng hóa này bắt buộc phải có quy định ra sao, và mới đây, Bộ Văn hóa Thể thao và