Tag: trẻ nhỏ

Thuốc lá ảnh hưởng đến trẻ nhỏ

Thuốc lá ảnh hưởng đến trẻ nhỏ 1 Hàng năm trên thế giới có gần 6 triệu người chết vì hút thuốc lá và có hơn 600 nghìn người chết vì hút thuốc lá thụ động. Trẻ em cũng được xem là thành phần hút thuốc lá đáng báo động do sức đề kháng còn yếu và không chủ động được trông việc